ogłosz chemizacyjne szkolenie

zusBanerpage0002

wegiel nabor2023Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 29 grudnia 2022 r. przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego na 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2023 r.

lgd banerW bieżącym okresie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie z wielkim zaangażowaniem realizowały naszą Lokalną Strategię Rozwoju poprzez składanie nie tylko wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej, ale także projektów grantowych w celu pozyskiwania unijnych środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.