Piknik Wojskowy KIJE

czystePowGmina Oksa zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach Programu ,,Czyste Powietrze z możliwością wypełnienia wniosku, który będzie czynny w każdy wtorek  i czwartek w godz. 715 do 1215 w Urzędzie Gminy / Sala USC /.

Czyste powietrze ulotka 1 768x1089

 

tpk2Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta

w sprawie : wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku  dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (Dz.U. 2020, poz. 713, 1378) oraz  art.130   § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U.2020, poz.1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień  4 czerwca 2021 roku ( piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu Gminy  w Oksie w zamian za dzień 1 maja 2021  roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2.

Ustalam dzień  24 grudnia 2021 roku ( piątek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu Gminy  w Oksie w zamian za dzień      25 grudnia  2021 roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

169966077 1864544963709926 7854390652895985557 nKażdego dnia nasze codzienne życie daje nam dowody, że zaśmiecenie naturalnego środowiska to rzeczywisty i bardzo duży problem, z którym jako społeczeństwo musimy się uporać. Aby to zrobić najlepiej zacząć od siebie, promując filozofię wdrażającą we własne życie postawy proekologiczne.