Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie świętokrzyskim.

herb woj swietokAnkieta przygotowana przez Świetokrzyski Urząd Marszałkowski, dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców, w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: www.ankieta.umws.pl Pytania w ankiecie dotyczą m.in. preferencji przewozowych mieszkańców, kierunków przemieszczania się, komfortu podróżowania, jakości świadczonych usług, częstotliwości podróżowania. Pytania zostały tak skonstruowane, aby zebrane dane mogły posłużyć nie tylko do bieżącej pracy, ale również do opracowania planu transportowego województwa oraz planów sporządzanych przez starostów.

Czytaj więcej: Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie świętokrzyskim.