baner zdalna szkola

        W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Tadeusz Soboń Wójt Gminy Oksa i Pani Anna Małek Skarbnik Gminy dokonali przekazania Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie i Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie odpowiednio po 12 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

koszeUrząd Gminy w Oksie informuje, że począwszy od miesiąca maja odbiór wszystkich odpadów komunalnych odbywał się będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

stopPozaromTraw        13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas. W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019r. 684. 1504.)
 
Wójt Gminy Oksa
 
zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 10.05.2020r
Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.
Spis będzie udostępniony do wglądu od 20.04.2020 roku do 09.05.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, pokój nr 3  w godzinach pracy urzędu w dniach  poniedziałek od godz.8:00 do 16:00 ,w dniach od wtorku  do piątku  w godz.  od 7:15 - 15:15
 
Wójt Gminy Oksa
 /-/Tadeusz Soboń             

Drodzy Parafianie i Goście - CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

W tym szczególnym czasie Paschy Chrystusa, dla wszystkich nas szczególnym pod osłoną wydarzeń jakie przyszło nam przeżywać na całym świecie i w naszej Ojczyźnie:

Życzymy strumienia paschalnego Światła na ścieżki codziennego wędrowania.

Życzymy zdrowia i nadziei na lepsze jutro.

Życzymy, abyśmy w blasku prawdy o Chrystusowym Zmartwychwstaniu, wśród naszego zabiegania, ponawiali historię Wielkanocnego Biegu:

- Kobiet, posłanych przez aniołów, aby ogłosiły radosną wieść Jego uczniom,

- Apostołów podążających do Jego grobu, aby naocznie się przekonać, że On zmartwychwstał,

- Uczniów z Emaus, by podzielić się radosnym odkryciem z braćmi, że ON ŻYJE!

Wszystkim z serca błogosławimy zapewniając o modlitwie.

W duchowej łączności z pozostającymi w domach.

                                        Ks. kanonik Tadeusz Marczewski – proboszcz parafii św. Mikołaja w Oksie

                                                                                            Ks. Łukasz Zygmunt; Ks. Konrad Staniek