oTerytWkU2020

zdj 9Dzięki wsparciu rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020 oraz zaangażowaniu samorządu gminnego przy ścisłej współpracy z lokalną społecznością 17 stycznia 2020 roku odbyło się otwarto Klub Senior + w miejscowości Błogoszów w gminie Oksa. Gmina na ten cel pozyskała dotację z Urzędu Wojewódzkiego z w ramach rządowego programu Senior+ w kwocie 120 tysięcy zł. przy wkładzie własnym 25 tysięcy zł. Za te środki na potrzeby klubu zaadaptowana została duża sala , łazienki, kuchnia oraz szatnia. Swoje miejsce obecnie znalazło tam 20 seniorów, chociaż pomieszczenia przegotowane są na większą liczbę osób i serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów. Dla seniorów Klub ten jest miejscem gdzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, będą organizować różne spotkania aktywizujące , spotkania wielopokoleniowe. Będą wyjazdy do kina teatru, filharmonii, opery i w wiele innych ciekawych miejsc.

eko logoHarmonogram spotkań

dot. zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów

i zmian w systemie gospodarowania odpadami

 

14 stycznia -Rzeszówek - remiza strażacka, godz. 16:00

                         Błogoszów - remiza strażacka, godz. 16:45

                         Lipno - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Zakrzów - remiza strażacka, godz. 18:15

15 stycznia -Węgleszyn-Dębina –Dom Ludowy, godz. 16:00

                        Węgleszyn - Szkoła Podstawowa, godz. 16:45

                        Rembiechowa - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Nowe-Kanice - remiza strażacka, godz. 18:15

16 stycznia -Tyniec - remiza strażacka, godz. 16:00

                        Popowice - remiza strażacka, godz. 16:45

                        Oksa - remiza strażacka, godz. 17:30

koszeTRASA 1 Oksa, Stare Kanice, Nowe Kanice, Tyniec, Tyniec Kolonia, Dzierążnia, Gawrony, Rembiechowa, Popowice

Segregowane - 20 stycznia, tj. poniedziałek

Zmieszane - 22 stycznia, tj. środa

  

TRASA 2 Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

Segregowane - 21 stycznia, tj. wtorek

Zmieszane - 23 stycznia, tj. czwartek

 

EFR baner"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym".

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwainformuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 7 stycznia 2020 r.