OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

beczkowozWywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Oksa może być realizowany tylko przez przedsiębiorców, którzy spełnili określone prawem wymagania i uzyskali stosowne zezwolenie, tj.:

1. PHU „Mario” Jolanta Szymczyk-Smerkowska
Popowice 37, 28-363 Oksa
tel. 508-356-957, 507-564-896

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „POLTER -BIS” Teresa Bentkowska
ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386-25-00

FESTYN RODZINNY 2019

oksa fb

KOMUNIKAT NR 9 - PROBLEMY Z WODĄ

Informuję, iż  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie Decyzją Nr SE Ia-4262/58/19 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu LIPNO.
Proszę o dokładne przepłukanie domowej wewnętrznych instalacji do  momentu usunięcia nadmiaru chloru (intensywnego zapachu).
Harmonogram dowozu beczkowozu wody pitnej w dniu dzisiejszym nie ulega zmianie.
W dniu jutrzejszym (czwartek) beczkowóz będzie stacjonował przy Urzędzie Gminy w Oksie do godz. 20.00
 
 
                                                         Wójt Gminy Oksa
                                                        Tadeusz Soboń
Oksa, dnia 10 lipca 2019 rok

KOMUNIKAT NR 8 - PROBLEMY Z WODĄ

komunikat nr8 page 001

KOMUNIKAT NR 7 -PROBLEMY Z WODĄ

W ślad za wcześniejszymi komunikatami dotyczącymi skażenia wody z wodociągu Lipno informuję, że wodę pitną będzie można jutro pobierać  z beczkowozu, który będzie stał przy Urzędzie Gminy  w Oksie w godzinach 7.00-22.00.
W dniu dzisiejszym, po objeździe wszystkich tras, beczkowóz wróci na plac Urzędu Gminy w okolicach godziny 19.00 (godzina może ulec niewielkiej zmianie). Wodę będzie można pobierać do godz. 22.00
 
Wójt Gminy Oksa
Tadeusz Soboń
Oksa, dnia 8 lipca 2019 rok