Frekwencja 48,40%

Wyniki W Prez 2015 II tura

Zaproszenie

W związku z opracowywaniem

Strategii Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015–2024

Wójt Gminy Oksa ma przyjemność zaprosić Państwa

do uczestnictwa w warsztatach dotyczących budowania założeń Strategii Rozwoju oraz możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach funduszy UE na lata 2014–2020,Zarządzenie Nr 27/2015

Wójta Gminy Oksa

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w OksiewyboryP2015


 


HerbY osp Oksa

     W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

        Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie zasługujące na najwyższe uznanie.

        Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz udział w zachowaniu tradycji i rozwój lokalnych społeczności.

        Życzymy Wam, by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyliśmy z pomocą, by towarzyszyła nam życzliwość innych. By w tej służbie realizowały się ideały, marzenia, plany. By rodziny były spokojne o bezpieczne powroty z akcji.

        Niech święty Florian strzeże i wyjednuje wszelkie łaski potrzebne w strażackiej służbie.

ks. kan. Tadeusz Marczewski Zbigniew Bełtowski Tadeusz Soboń
Kapelan Gminny Przewodniczący
Rady Gminy
Wójt Gminy