1393160448433W dniu 23 lutego 2014r swoje 107-e urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Gminy Oksa, Pani Marianna Jaskólska. W tym uroczystym dniu życzenia szanownej jubilatce w imieniu samorządu gminy złożyli: Pani sołtys sołectwa Oksa - Ewelina Nowak Trela, Pan Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Bełtowski oraz Pan Wójt Gminy Oksa – Tadeusz Soboń.

policjaWczoraj w powiecie jędrzejowskim doszło do siedmiu prób wyłudzenia pieniędzy od starszych mieszkańców, metodą „na wnuczka”. Sprawcom jednak nie udało się osiągnąć zamierzonego celu.

christma2013

styczniowe logo

 

150 rocznica Bitwy Powstańczej w Oksie

13 października 2013

Program uroczyctości

SłużbaLiturgiczna godloKURIA DIECEZJALNA W KIELCACH wyraża wielką wdzięczność Ks. Kanonikowi Tadeuszowi Marczewskiemu - Proboszczowi parafii św. Mikołaja w Oksie, Panu  Edmundowi Kaczmarkowi - Staroście Jędrzejowskiemu, Panu Tadeuszowi Soboniowi - Wójtowi Gminy Oksa, Panu Zbigniewowi Bełtowskiemu - Przewodniczącemu Rady Gminy w Oksie, Panu Kazimierzowi Wrońskiemu - Prezesowi OSP w Oksie, wszystkim druhom strażakom z OSP w Oksie i OSP w Węgleszynie za zorganizowanie XIII DIECEZJALNEGO DNIA MINISTRANTA W OKSIE.