SzkodyRolniczeBanerInformuję, producenci rolni będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.
O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej informacji można pozyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych

znajduje się tam informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Oksa Plakat page 001

ProgramCzytelnictwaLogo

Gmina Oksa otrzymała dotację w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego w Oksie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Kierunek interwencji: 3.1.„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”). Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

ProgramCzytelnictwaBaner

PLAKAT ŚWIĘTO 10ŚBOT 0

ZawodyWedkarskie06 2022