INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach III

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Oksa obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach III informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie.

§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach III

Elżbieta Frejowska

 

wzor plakatu rachmistrz 3 wersje page 001

ARIMR logo text

Rolniku!!!

Nie wypełniłeś jeszcze wniosku o "dopłaty"? - Nie szkodzi.
Przyjdź 
pomożemy.

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 13 czerwca wszystkie biura powiatowe Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą otwarte w godzinach 07:30-15:30

Nasi pracownicy będą do dyspozycji beneficjentów przy Punktach Pomocy Technicznej.


Serdecznie zapraszamy

Sugerujemy zabranie telefonu komórkowego ze sobą.

kowr_logo.png

Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wspiera organizacyjnie Fundację przy realizacji Programu w Segmencie IA, który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin popegeerowskich. KOWR jako partner organizacyjny zaprasza zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować do udziałuwogólnopolskim programie stypendialnym dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. W roku akademickim 2020/2021 stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

kupujPolskieMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj Świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie. 

Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.