SKW 2602 OM 20211229105748760 page 001

chrismas1

Informuję że dzień 24 grudnia  br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w zamian za 25 grudnia  2021r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2021 z dnia 30.IV. 2021 roku

                                                                              Wójt   Gminy  Oksa

czytaelniaW ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Oksa otrzymaławsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 4000,00 złotych na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo,z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Węgleszynie.

Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.ProgramCzytelnictwaLogotyp

zozWloszczowaLogoZespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie informuje o możliwości studiowania pielęgniarstwa we włoszczowskiej siedzibie Zakładów Doskonalenia Zawodowego od lutego 2022 r. Studia prowadzone będą przez Wyższą Szkołę Biznesu iPrzedsiębiorczości, któraudziela bliższych informacji pod numerem telefonu 41 260 40 45.

Przypominamy, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego systematycznie wspiera studentki i studentów kierunków medycznych poprzez przyznawanie stypendiów.