Mammografia

BitwaRegionow7

Zgłoszenia można wysyłać do 31 maja 2022 r. za pomocą formularza, który dostępny jest na stronie www.bitwaregionow.pl

Więcej szczegółów na www.bitwaregionow.pl oraz na profilu Polska smakuje i Facebooku

konsultacje

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oksa

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU PROGRAMU

KOWRlogoKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  informuje o  XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023.                                                                                                                               

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 kwietnia 2022 r.