zaproszenie Oksa

PUP baner

Jędrzejów, dnia 29 stycznia 2020r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro - pokój nr 12 w godzinach od 715 do 1515 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2019r.

Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy 

mgr Małgorzata Dudała

oTerytWkU2020

zdj 9Dzięki wsparciu rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020 oraz zaangażowaniu samorządu gminnego przy ścisłej współpracy z lokalną społecznością 17 stycznia 2020 roku odbyło się otwarto Klub Senior + w miejscowości Błogoszów w gminie Oksa. Gmina na ten cel pozyskała dotację z Urzędu Wojewódzkiego z w ramach rządowego programu Senior+ w kwocie 120 tysięcy zł. przy wkładzie własnym 25 tysięcy zł. Za te środki na potrzeby klubu zaadaptowana została duża sala , łazienki, kuchnia oraz szatnia. Swoje miejsce obecnie znalazło tam 20 seniorów, chociaż pomieszczenia przegotowane są na większą liczbę osób i serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów. Dla seniorów Klub ten jest miejscem gdzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, będą organizować różne spotkania aktywizujące , spotkania wielopokoleniowe. Będą wyjazdy do kina teatru, filharmonii, opery i w wiele innych ciekawych miejsc.

eko logoHarmonogram spotkań

dot. zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów

i zmian w systemie gospodarowania odpadami

 

14 stycznia -Rzeszówek - remiza strażacka, godz. 16:00

                         Błogoszów - remiza strażacka, godz. 16:45

                         Lipno - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Zakrzów - remiza strażacka, godz. 18:15

15 stycznia -Węgleszyn-Dębina –Dom Ludowy, godz. 16:00

                        Węgleszyn - Szkoła Podstawowa, godz. 16:45

                        Rembiechowa - remiza strażacka, godz. 17:30

                        Nowe-Kanice - remiza strażacka, godz. 18:15

16 stycznia -Tyniec - remiza strażacka, godz. 16:00

                        Popowice - remiza strażacka, godz. 16:45

                        Oksa - remiza strażacka, godz. 17:30