ap logoAkademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90
osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

GUNBSzanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) czyli systemu informacji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB stanowi mechanizm informatyczny, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków i podejmowania skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

zaproszenie Rembiechowa 1

NowyDowod

SP DarouszNowak

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Dariusza Nowaka, Urzędnika Wyborczego w Gminie Oksa, wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, byłego wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionnie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 10 listopada w kościele parafialnym Trójcy Świętej w Jędrzejowie. Początek nabożeństwa żałobnego o godzinie 13:00.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia