przedszkoleOd 6 maja br. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli w celu zapewnienia opieki w pierwszej kolejności dzieciom rodziców pracujących. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2020 roku zostały podjęte działania polegające na przeprowadzeniu wstępnej diagnozy wśród pracujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.

W dniu 5 maja po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami poszczególnych jednostek oświatowych, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od rodziców została podjęta decyzja o nieotwieraniu przedszkoli.

Wójt Gminy Oksa

Tadeusz Soboń

logo ARiMR niebieskie znakW tym roku rolnicy po raz trzeci przez internet składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Do środy 29 kwietnia do ARiMR wpłynęło ich ponad pół miliona.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków.

SUM logoPragniemy poinformować Państwa, że w dniu 27 kwietnia 2020r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs pn. „#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży, ale pośrednio również do rodziców i opiekunów. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Poseł na Sejm RP oraz wiceminister sportu Pani Anna Krupka.

2020DzienOSP

fead logo      Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością” wraz z radna Anna Ponicką we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie kolejny raz przygotowało pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).