IMGW 1024x352

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

ZOBACZ OSTRZEŻENIA >>>

HerbY osp Oksa

22 września br. przy pięknej pogodzie na boisku sportowym w Słupi Jędrzejowskiej rozegrane zostały X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych i OSP.

Zakończyły się one ogromnym sukcesem dla startujących drużyn z naszej gminy. W kategorii MDP Dziewcząt I miejsce zajęły dziewczęta z Błogoszowa. Także najwyższe miejsce w swojej kategorii zajęły ich starsze koleżanki z Kobiecej Drużyny Pożarniczej z macierzystej Jednostki . Wśród MDP Chłopców ponownie tytuł mistrza powiatu obronili młodzi adepci pożarnictwa z Zakrzowa a zaszczytne II miejsce MDP Błogoszów.                                                              

Klasą w swoim wydaniu zakończyła się rywalizacja wśród drużyn OSP, gdzie druhowie z OSP Błogoszów z niespotykanym do tej pory w historii rozgrywania zawodów łącznym czasem 87,58 sek. obronili tytuł mistrza powiatu sprzed dwóch lat. III miejsce w tej kategorii zajęła OSP Oksa.

W imieniu samorządu gminnego, własnym pragniemy podziękować wszystkim reprezentującym naszą gminę za włożony trud w przygotowania oraz start w zawodach. Jest to wspaniała promocja naszego ochotniczego pożarnictwa.

dh Kolekta Krzysztof                                       dh Soboń Tadeusz

Komendant Gminny                                      Prezes ZOGm ZOSP RP

baner wfos ugo

Wójt Gminy Oksa informuje, ze w 2019 roku Gmina Oksa realizuje zadanie

,, Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa „.

Przedsięwzięcie obejmuje transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Oksa, należących do osób fizycznych.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 60.043,68 zł.
Na podstawie umowy dotacji Nr 2854/19 z dnia 25 września 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Na kwotę dotacji składają się:
1)środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 30.021,84 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 30.021,84 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Termin realizacji zadania do dnia 31 października 2019 roku.

Zaproszenie17wrzesnia2019

RLGD 2019 a