Śp. Paweł Adamowicz

spAdamowicz

Zasady zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.

dystrybutorONZwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku


Wójt Gminy Oksa, uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym w drodze dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Czytaj więcej: Zasady zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.

Informacja Starosty Jędrzejowskiego ws intensywnych opadów śniegu.

Pismo starostw0 2019