tpk2Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta

w sprawie : wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2021 roku  dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    (Dz.U. 2020, poz. 713, 1378) oraz  art.130   § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U.2020, poz.1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień  4 czerwca 2021 roku ( piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu Gminy  w Oksie w zamian za dzień 1 maja 2021  roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2.

Ustalam dzień  24 grudnia 2021 roku ( piątek ) dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu Gminy  w Oksie w zamian za dzień      25 grudnia  2021 roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

169966077 1864544963709926 7854390652895985557 nKażdego dnia nasze codzienne życie daje nam dowody, że zaśmiecenie naturalnego środowiska to rzeczywisty i bardzo duży problem, z którym jako społeczeństwo musimy się uporać. Aby to zrobić najlepiej zacząć od siebie, promując filozofię wdrażającą we własne życie postawy proekologiczne.

RACHMISTRZ4Nie spisałeś się jeszcze spis.gov.pl? W celu przeprowadzenia wywiadu przez telefon może kontaktować się z Tobą rachmistrz spisowy.

Pamiętaj! Rachmistrz może zadzwonić z dwóch numerów telefonów:22 828 88 88 oraz z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Nadal możesz spisać się przez internet na spis.gov.pl, a tylko ta metoda pozwala na udział w loterii, w której do wygrania jest samochód!

Pamiętaj, że jeśli nie dokonałeś samospisu nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy.

 

BitwaRegionowA