Szanowni Mieszkańcy Gminy Oksa
właściciele nieruchomości zamieszkałych,

na których wytwarzane są odpady komunalne

      1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

            Kolejny etap wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Oksa, określony w/w ustawą wiąże się z obowiązkowym, dla każdego z nas, wypełnieniem i złożeniem deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Druk deklaracji (przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oksa w dnia 28 grudnia 2012r.Nr XXXIII/125/2012), należy prawidłowo wypełnić , oraz przekazać (osobiście lub za pomocą osób trzecich do pokoju nr 3, a także przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Oksie, ul.   Włoszczowska 22, 28 -363 Oksa w terminie do 15 marca 2013 r.

PUPJ-ow2013

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.pupjedrzejow.pl/pl/65425/0/Projekty_EFS.html 

wosp2013a

Ryba_1miniZarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba zorganizował w dniu 7 grudnia br.  spotkanie integracyjno-promocyjne pn.,, ' na którym min. rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszą potrawę z karpia.

klawiatura24 GRUDNIA 2012 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA URZĘDU GMINY W OKSIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta  Gminy Oksa  z dnia 21  listopada 2012 roku dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Oksa.

Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 8 grudnia 2012 roku (sobota) w godz:  7.15 – 15.15.