SP DarouszNowak

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Dariusza Nowaka, Urzędnika Wyborczego w Gminie Oksa, wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, byłego wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionnie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 10 listopada w kościele parafialnym Trójcy Świętej w Jędrzejowie. Początek nabożeństwa żałobnego o godzinie 13:00.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia

lisy1

Swieto niepodległości

Wójt Gminy Oksa
Przewodniczący Rady Gminy Oksa
Dyrektor  SP Oksa

mają zaszczyt zaprosić

na

gminne uroczystości z okazji

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

które odbędą się w dniu 11 Listopada 2021 roku

Program uroczystości:

 

  • 1200 Msza św. za Ojczyznę w Kościele Parafialnym św. Mikołaja w Oksie.

      

  • 1245 Przemarsz na Cmentarz.  Złożenie wiązanek przy Obelisku  upamiętniającym poległych Powstańców Styczniowych grobach Legionistów.

             

                                               

1920x810

DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ STATUTÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY OKSA 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oksa oraz Zarządzenia Nr 32/2021 Wójta Gminy  Oksa z dnia  6 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa, informuję:

e dowod 01Wójt Gminy w Oksie informuje mieszkańców o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021r do godz.12:00.

Informacja o zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych jest niezbędna w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiazań technicznych umożliwiajacych wydanie dowodu osobistego zawierajacego odciski palców.

Wójt Gminy Oksa

/-/ Tadeusz Soboń