czyjaZgubaW miejscowości Tyniec znaleziono suczkę. Jest zadbana, łagodna, spokojna, troszkę wystraszona. Jej zachowanie świadczy o tym, że przebywała z domu, być może z dziećmi. Piesek obecnie przebywa w Tyńcu. Pomóżmy znaleźć właściciela. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 380 80 48.

Prosimy o udostępnienie informacji!

Drodzy Mieszkańcy 1

azbestlogoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”. Program skierowany jest do posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Do otrzymania dotacji kwalifikują się koszty poniesione na zakup wapna od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r., data wykonania zabiegu wapnowania nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu nawozu wapniowego. Wnioski należy wypełniać elektronicznie i złożyć do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronach: www.schr.gov.pl, www.wfos.com.pl

SzkodyRolniczeBanerInformuję, producenci rolni będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.
O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej informacji można pozyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych

znajduje się tam informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

poznajPolskeLogoGmina Oksa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2022 roku w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 12 500,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgleszynie
w terminie do dnia 24 czerwca 2022 roku pojadą na dwie jednodniowe wycieczki szkolne zorganizowane zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Węgleszynie: https://spwegleszyn.edupage.org/news/

W sumie na ten cel Gmina Oksa pozyskała 24 924,00 zł.  Po raz pierwszy nasza gmina brała udział w programie pod koniec 2021 r., na co wtedy otrzymano środki w wysokości 14 924,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie uczestniczyło w trzydniowej wycieczce do Wrocławia.

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Oksie:

https://spoksa.pl/index.php/173-poznaj-polske-trzydniowa-wycieczka-do-wroclawia

poznajPolskeBaner