Wybory PE 2019

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. 754. z późn. zm.)

Wójt Gminy Oksa

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 6 maja 2019 roku do 18 maja 2019 rok w siedzibie Urzędu Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu w dniach poniedziałek od godz.800 do 1600 ,w dniach od wtorku do piątku w godz. od 715-1515

Wójt Gminy Oksa

/-Tadeusz Soboń/

ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW 2019

dzienStrazaka2019

W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie  i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

        Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie zasługujące na najwyższe uznanie.

        Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz udział w zachowaniu tradycji i rozwój lokalnych społeczności.

        Życzymy Wam, by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyliśmy z pomocą, by towarzyszyła nam życzliwość innych. By w tej służbie realizowały się ideały, marzenia, plany. By rodziny były spokojne o bezpieczne powroty z akcji.

        Niech święty Florian strzeże i wyjednuje wszelkie łaski potrzebne w strażackiej służbie.

kan. Tadeusz Marczewski...............Krzysztof Kolekta.................Tadusz Soboń
.......Kapelan Gminny..................Przewodniczacy Rady Gminy............Wójt Gminy

OBWIESZCZENIE - Wybory do Parlamentu Europejskiego

obwieszczenie o obwodzie 260205 page 001