Projekt "Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej Interwencji"

WUP UE baner

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Projekt "Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej Interwencji"

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Srlgd logo

Zarząd Stowarzyszenia Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania zaprasza na spotkanie informacyjno- konsultacyjne w okresie prowadzenia naborów.

 

 

Miejsce i termin:

10 kwietnia 2018 roku, od godz. 10.00

Urząd Gminy Oksa

ul. Włoszczowska 22

28- 363 Oksa

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Bezpłatne konsultacje dot. pozyskiwania Funduszy Europejskich

infoFE2018b

Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!

sbwotJeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) –  tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Czytaj więcej: Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!

WIELKANOC 2018

Wielkanoc 2018