zdalnaSzkolaBaner

W poniedziałek, 15 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń podpisał umowę z wykonawcą- firma SIGMA A Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Baran- prezesa Zarządu, na realizację zadania „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła plus”. Wartość podpisanej umowy wynosi 53 274,00 zł brutto i obejmuje 26 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi pakietem biurowym z przeznaczeniem głównie dla uczniów z rodzin 3+ (co najmniej trójka dzieci) na realizację nauczania na odległość. Projekt „ZDALNA SZKOŁA Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowane jestw ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowegoInternetu o wysokichprzepustowościach”.

azbestlogo

Wójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa

na podstawie umowy dotacji Nr 1904/20 zawartej w dniu 03.06.2020 r. z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach III

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Oksa obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach III informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 13 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie.

§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Kielcach III

Elżbieta Frejowska

 

wzor plakatu rachmistrz 3 wersje page 001

ARIMR logo text

Rolniku!!!

Nie wypełniłeś jeszcze wniosku o "dopłaty"? - Nie szkodzi.
Przyjdź 
pomożemy.

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 13 czerwca wszystkie biura powiatowe Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą otwarte w godzinach 07:30-15:30

Nasi pracownicy będą do dyspozycji beneficjentów przy Punktach Pomocy Technicznej.


Serdecznie zapraszamy

Sugerujemy zabranie telefonu komórkowego ze sobą.