miniStochPrzyłączamy się do gratulacji dla Mistrza Świata Kamila Stocha, którego mieliśmy okazje spotkać osobiście. Krótkie przypadkowe spotkanie pozwoliło na chwilę rozmowy, wspólną fotografię oraz przekonanie się że Kamil to sympatyczny młody człowiek który zawsze znajdzie chwilkę dla swoich kibiców. Od lat wszyscy kibicujemy polskim skoczkom, a niektórzy nawet osobiście na zawodach w Zakopanym (flaga z napisem Oksa czasami widoczna w transmisjach telewizyjnych to zasługa Pierwszego Kibica Naszej Gminy - Tadeusza Sobonia).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oksa
właściciele nieruchomości zamieszkałych,

na których wytwarzane są odpady komunalne

      1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

            Kolejny etap wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Oksa, określony w/w ustawą wiąże się z obowiązkowym, dla każdego z nas, wypełnieniem i złożeniem deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Druk deklaracji (przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oksa w dnia 28 grudnia 2012r.Nr XXXIII/125/2012), należy prawidłowo wypełnić , oraz przekazać (osobiście lub za pomocą osób trzecich do pokoju nr 3, a także przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Oksie, ul.   Włoszczowska 22, 28 -363 Oksa w terminie do 15 marca 2013 r.

PUPJ-ow2013

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.pupjedrzejow.pl/pl/65425/0/Projekty_EFS.html 

wosp2013a

Ryba_1miniZarząd Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba zorganizował w dniu 7 grudnia br.  spotkanie integracyjno-promocyjne pn.,, ' na którym min. rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszą potrawę z karpia.