sport 1

Sprawozdanie 

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013

 GMINIA OKSA

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Jędrzejów

logosportdlawszystV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich

XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013

 KALENDARZ IMPREZ W GMINIE OKSA

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Jędrzejów

tytułmain1

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/index.htm


dzien strazaka2013

        W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

    Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie zasługujące na najwyższe uznanie.

         Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz udział w zachowaniu tradycji i rozwój lokalnych społeczności.

         Życzymy Wam, by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyliśmy z pomocą, by towarzyszyła nam życzliwość innych. By w tej służbie realizowały się ideały, marzenia, plany. By rodziny były spokojne o bezpieczne powroty z akcji.

         Niech święty Florian strzeże i wyjednuje wszelkie łaski potrzebne w strażackiej służbie.

  

ks. kan Tadeusz Marczewski

Kapelan Gminny

Zbigniew Bełtowski

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Soboń

Wojt Gminy

Baner logoUE-mini

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje od stycznia          do grudnia 2013r. projekt systemowy pn ,,Sposób na lepsze jutro’’,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i edukacyjnej dla 9 beneficjentów ostatecznych .