klawiatura24 GRUDNIA 2012 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA URZĘDU GMINY W OKSIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta  Gminy Oksa  z dnia 21  listopada 2012 roku dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Oksa.

Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 8 grudnia 2012 roku (sobota) w godz:  7.15 – 15.15.

imagesInformuje się, że w dniu 26 listopada 2012 r. o godz. 15-ej w remizie strażackiej w Oksie odbędzie się spotkanie z prof. Kazimierzem Wiąckowskim na temat:

„Rośliny genetycznie modyfikowane (GMO), profity dla koncernów, ryzyko dla zdrowia, zagrożenie dla życia.”

W dniu 26 listopada 2012 o godz. 16.30 odbędzie się także  spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofem Lipiec.

koszeInformuje się, że w dniach 22 - 29.11.2012r. odbędą się zebrania konsultacyjne mieszkańców Gminy Oksa dotyczące segregacji i odbioru śmieci wg poniższego harmonogramu:

zlote-godyW dniu 25 października odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP dla 39 par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat.

KotlowniaZPO