ARIMR logo text

Rolniku!!!

Nie wypełniłeś jeszcze wniosku o "dopłaty"? - Nie szkodzi.
Przyjdź 
pomożemy.

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 13 czerwca wszystkie biura powiatowe Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR będą otwarte w godzinach 07:30-15:30

Nasi pracownicy będą do dyspozycji beneficjentów przy Punktach Pomocy Technicznej.


Serdecznie zapraszamy

Sugerujemy zabranie telefonu komórkowego ze sobą.

kowr_logo.png

Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wspiera organizacyjnie Fundację przy realizacji Programu w Segmencie IA, który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin popegeerowskich. KOWR jako partner organizacyjny zaprasza zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować do udziałuwogólnopolskim programie stypendialnym dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. W roku akademickim 2020/2021 stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

kupujPolskieMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj Świadomie – PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju i na świecie. 

Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.

logo ARiMR niebieskie znakOd środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

koszeOd dnia 1 czerwca wznawia działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Włoszczowskiej 22 w Oksie.

Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że 22 czerwca na trasie Błogoszów, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Węgleszyn, Węgleszyn Ogrody, Węgleszyn Dębina, Podlesie, Rzeszówek, Pawęzów

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niekompletny (tj. zdemontowane agregaty, itp.) nie zostanie odebrany!!!

/Urząd Gminy w Oksie/