SUM logoPragniemy poinformować Państwa, że w dniu 27 kwietnia 2020r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs pn. „#dobrybopolski #dobryboświętokrzyski”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży, ale pośrednio również do rodziców i opiekunów. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Poseł na Sejm RP oraz wiceminister sportu Pani Anna Krupka.

2020DzienOSP

fead logo      Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością” wraz z radna Anna Ponicką we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie kolejny raz przygotowało pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

received 225100922246386

Gdy przychodzi trudny czas, są ludzie, którzy pokazują, że można na nich polegać. Tak jest również sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w Gminie Oksa. Dzięki wielkim sercom Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z Gminy Oksa, seniorów z Klubu Senior+ w Błogoszowie oraz tych, którzy zgłaszali się indywidulnie zostało uszytych ponad2000 maseczek. Należy w tym miejscu docenić też Panią Helenę, która mając 90 lat dołączyła się do tak szlachetnej akcji.

baner zdalna szkola

        W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Tadeusz Soboń Wójt Gminy Oksa i Pani Anna Małek Skarbnik Gminy dokonali przekazania Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie i Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie odpowiednio po 12 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.