KV logo

Baner_logoUE-mini

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje od stycznia do grudnia br  projekt systemowy pt ,, Sposób na lepsze jutro'' Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W dniu 20.09.2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące kończące udział beneficjentów w projekcie, na którym uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zawodowych, seminarium   z doradcą zawodowym ,,Techniki aktywnego poszukiwania pracy'' oraz psychologiem ,,Kreatywność – techniki twórczego myślenia'' . W czasie trwania projektu beneficjenci ukończyli następujące szkolenia zawodowe: ,,Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia + magazynierem z obsługą kas fiskalnych'', ,,Florysta z elementami dekoracji wnętrz''. Ponadto dla uczestników projektu i osób zaangażowanych w realizację projektu odbyła się jednodniowa wycieczka do Kurozwęk. Zostało przeprowadzone, również dodatkowe seminarium w formie stacjonarnej i wyjazdowej ,,Kompetencje wychowawcze, rodzicielskie i rodzinne'', które miało na celu wsparcie BO i ich rodzin w budowaniu prawidłowych relacji rodzinnych, natomiast wyjazd integracyjny do Ogrodzieńca przyczynił się do wzmocnienia więzi rodzinnych.

Na koniec spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach podsumowania podziękował uczestnikom za udział w projekcie i miłą współpracę.

Ogólny koszt projektu to 117 450,00 zł,

Od stycznia 2013r. Nasz ośrodek przystąpi do realizacji nowego projektu systemowego pt,, Sposób na lepsze jutro'' Podziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.