KV logo

zlote-godyW dniu 25 października odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP dla 39 par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  uhonorowani zostali :

 • Władysław i Anna Bełtowscy
 • Jan i Stanisława Bełtowscy
 • Bronisław i Barbara Bodzioch
 • Kazimierz i Helena Bodzioch
 • Jan i Kazimiera Chwastek
 • Roman i Adela Cichoń
 • Marian i Marianna Copiak
 • Bronisław i Leokadia Ciesek
 • Stanisław i Janina Dziopa
 • Stanisław i Kazimiera Grochal
 • Mieczysław i Regina Jagiełło
 • Antoni i Pelagia Jaskólscy
 • Stefan i Stanisława Karasińscy
 • Franciszek i Kazimiera Klimczyk
 • Jan i Marianna Knap
 • Eugeniusz i Krystyna Kozak
 • Stefan i Krystyna Kusaj
 • Stanisław i Barbara Kwiecień
 • Henryk i Marianna Lesiak
 • Stanisław i Wiesława Łata
 • Marian i Zofia Machnik
 • Wiesław i Wiesława Majcher
 • Jan i Anna Maniara
 • Tadeusz i Alina Motyczyńscy
 • Edward i Izabela Mynarczyk
 • Stanisław i Helena Obłąk
 • Marian i Honorata Parzniewscy
 • Marian i Anna Pasieka
 • Stanisław i Alina Pawlik
 • Jan i Józefa Pocztowscy
 • Józef i Teresa Rosikoń
 • Henryk i Kazimiera Rosińscy
 • Kazimierz i Kazimiera Sitek
 • Józef i Danuta Soboń
 • Marian i Zofia Soboń
 • Edward i Wiesława Różycy
 • Mieczysław i Helena Stępień
 • Mieczysław i Teresa Szpak
 • Kazimierz i Teresa Wrońscy

Uroczystość Złotych Godów zaszczycili Panowie :

Grzegorz Dziubek  -  V-ce Wojewoda świętokrzyski, Edmund Kaczmarek - Starosta jędrzejowski którzy dokonali dekoracji medalami .Zbigniew Bełtowski  Przewodniczący Rady Gminy, Pani Teresa Wójcik Kierownik USC

Tadeusz Soboń – Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił min. ,, Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi młodych i czynnych zawodowo. Potrzebni są także starsi, dojrzali i doświadczeni. Szczególnie ci, którzy swoim postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności. Wy jesteście takim wzorem-autorytetem, drogowskazem – pod wieloma względami. Młodzi ludzie mogą brać z was przykład, jeśli chodzi o trwałość małżeństwa i rodziny. Za trud i poświęcenie na pewno wdzięczne są wam dziś wasze dzieci, a my przedstawiciele samorządu, by wyrazić uznanie całej społeczności wystąpiliśmy do Prezydenta Rzeczypospolite o odznaczenie Was medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie''.

Okolicznościowe listy gratulacyjne Jubilaci otrzymali od Mirosława Pawlaka Posła na Sejm RP, Edmunda Kaczmarka Starosty jędrzejowskiego i samorządu gminnego.

Uroczystość uświęcił występ zespołu młodzieżowego KORYS z Lipna.