KV logo

gopsloga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie od czerwca do września 2009 roku będzie realizował projekt pt. „Sposób na lepsze jutro”.

Jest to Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy na rok 2009.

Projekt skierowany jest do 6 osób – kobiet w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

Trzy kobiety są zarejestrowane w PUP Jędrzejów i 3 pracują w gospodarstwach o małym areale. Z każdym uczestnikiem projektu zostanie spisany kontrakt socjalny, określający sposób współdziałania. W kontrakcie przewidziano możliwość wsparcia finansowego – tj. zasiłki celowe w ramach projektu pracy socjalnej – realizacji kontraktów, instrumentów aktywnej integracji – uczestnictwo w szkoleniach.

Ogólny koszt projektu to kwota 37.251 zł.