KV logo

PPWOW20logo„Świetlica to taki neutralny teren, gdzie można spotkać się z kolegami, zagrać w szachy, warcaby, gry planszowe, rysować i malować”
Celem działalności świetlicy wiejskiej jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy wiejskiej sprzyja powszechnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Dotyczą one najbliższego otocznia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają  także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówią o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,   o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci i młodzieży.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które starają się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu, odbywają się  różnorodne zabawy i gry. Opiekunki świetlicy dbają o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia dzieci i młodzieży, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Zajęcia w świetlicy kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

Odbiorcami świadczonej usługi są  dzieci i młodzież z miejscowości Zakrzów oraz okolic. W obecnym czasie młodzież bardzo dużo czasu spędza w swoich domach przed telewizorem oraz komputerem dlatego też  stworzenie warunków do spotkań, wypoczynku i relaksu było bardzo ważne. Oczywiście główną ideą była integracja lokalnego środowiska co udało się osiągnąć dzięki wspólnym imprezom, które odbyły się w naszej miejscowości. W naszym środowisku lokalnym większość osób to rolnicy którzy prowadzą gospodarstwa rolne. W okresie letnim i jesiennym jest nasilenie prac w gospodarstwie oraz prac polowych i w związku z tym rodzice mniej czasu poświęcają dzieciom i młodzieży (pomoc w odrabianiu lekcji itp.) dlatego utworzenie świetlicy wiejskiej w Zakrzowie spotkało się z ogólną akceptacją i przychylnością społeczności.

Nie wszystkie dzieci mają gdzie spokojnie odrobić lekcje, nie mają, z kim porozmawiać o tym, co je trapi, nie potrafią nawiązać kontaktu z rówieśnikami, choć bardzo by tego chciały. Nie umieją z pożytkiem spędzać czas wolny więc należało im pomóc. Dzięki środkom finansowym, które otrzymaliśmy w ramach Programu  Integracji Społecznej zostało wyremontowane i wyposażone pomieszczenie w której są prowadzone zajęcia świetlicy. Niestety remiza w której mieści się świetlica nie posiada centralnego ogrzewania oraz łazienki co niestety w okresie jesiennym i zimowym jest dużym problemem. Pomieszczenie ogrzewane jest za pomocą pieca kaflowego znajdującego się w świetlicy a opał został sfinansowany z środków programu. Fakt iż powstała świetlica wiejska w Zakrzowie skłoniło do twórczego myślenia w tworzeniu przedsięwzięć aby miejscowość i okolica stała się bardziej atrakcyjna i przyjazna dla społeczeństwa oraz dla gości. Jest to zachęcenie całej społeczności Zakrzowa jak i okolic do tworzenia i organizowania czasu wolnego. Część mieszkańców zamierza założyć stowarzyszenie wspierające miejscowość Zakrzów i pozyskiwać środki finansowe z różnych programów, które pomogłyby rozwinąć się jeszcze bardziej oraz zlikwidować wszelkie niedogodności. Obserwując z perspektywy czasu funkcjonowanie świetlicy można zaobserwować jak było to bardzo potrzebne dla naszej miejscowości. Nie trzeba było do tego wielkich środków ani rozległych planów najważniejsze było dobro i zadowolenie dzieci i młodzieży i myślimy, że to osiągnęliśmy.
W związku z realizacją w Gminie  Oksa Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich powstała świetlica wiejska. Realizatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie. Ochotnicza Straż Pożarna to ważny ośrodek działalności kulturalnej w tejże miejscowości. Działalność świetlicy w Zakrzowie obejmuje dzieci i młodzież. Celem spotkań świetlicowych jest rozwijanie zainteresowań w bezpiecznym i miłym otoczeniu, ukazywanie dzieciom i młodzieży współczesnego życia, zbliżenie jej do aktywnego w nim udziału. Świetlica stwarza warunki do spotkań, wypoczynku i relaksu. Świetlica zajmuje jedno specjalnie do tego celu wyodrębnione pomieszczenie, z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Zajęcia sportowe odbywają się głównie na placu przed budynkiem. W sali znajdują się tablice o charakterze dekoracyjnym służące do ekspozycji prac dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.