KV logo

boiska_wielo_miniW dniu 11 grudnia br. W Gminie Oksa odbyła się wyjątkowo radosna dla  społeczności lokalnej impreza oddania do użytku boiska sportowego wielofunkcyjnego wybudowanego w ramach Ministerialnego Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych.   Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, Starosta Jędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Grzyb, Wójt Gminy Oksa Pan Tadeusz Soboń, Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Błoński, Radni, Grono Pedagogiczne,  Sołtysi,  emerytowany lekarz stomatologii Pan Jan Wroński, Pan Andrzej Łuszczek, Ks. Kanonik Tadeusz Marczewski Proboszcz Parafii Oksa, który dokonał poświęcenia obiektu.
Boisko to posiada nowoczesną nawierzchnię poliuretanową, elastyczną o pełnowymiarowych wymiarach do gry w piłkę ręczną, pozwalającą na grę w siatkówkę i treningowo w koszykówkę. Ogólny koszt budowy wraz z ciągiem komunikacyjnym wyniósł blisko 500 tys. zł z czego 200 tys. zł to przedsięwzięcie dofinansowało Ministerstwo Sportu Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Maria Supernat bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych, zapraszając jednocześnie Pana Marszałka, Starostę Jędrzejowskiego, Przewodniczącego Powiatu Jędrzejowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, Ks. Proboszcza  do symbolicznego przecięcia wstęgi.
Nowe boisko sportowe sprawiło wiele radości przede wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy swoją wdzięczność wyrazili przygotowaniem części artystycznej. A było co podziwiać… śpiewy, tańce, piękne wiersze …….Każdy z gości krótko wyraził swoją opinię na temat powstałego obiektu sportowego, zostawiając skromny upominek dla szkoły. Między innymi głos zabrał Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń. W swoim wystąpieniu podkreślił jak wielkie znaczenie, nie tylko dla uczniów, ale również dla społeczności lokalnej ma nowe boisko. ‘…Wybudowanie tego pięknego obiektu jest dowodem wspólnej troski o młodzież. Cieszymy się, że modne ostatnio hasła wyrównywania szans nie pozostają pustymi sloganami, ale urzeczywistniają się na naszych oczach. Dziękujemy za wspólne niwelowanie różnic dzielących dzieci z wielkich aglomeracji i tych z prowincji. Dziękujemy za odwagę. Za to, że nie boicie się inwestować  w polską szkołę, w instytucję przez wielu niedocenianą. Gdyby nie Wasze perspektywiczne myślenie, zaciętość w dążeniu do celu, nie patrzylibyśmy dzisiaj na ten wspaniały obiekt. Jestem wdzięczny za Waszą szczodrość, dzięki której to, co sobie wyznaczyliśmy stało się rzeczywistością. Drodzy uczniowie, wasze pokolenie będzie kształtować oblicze trzeciego tysiąclecia. Mam nadzieję, że wszyscy zdajecie sobie sprawę, jak wiele zależy od waszego wykształcenia. To jest największy kapitał, który będzie procentował w przyszłości. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc pragniemy byście dorównywali, a nawet przewyższyli waszych rówieśników z innych krajów…” Panu Ministrowi Tomaszowi Półgrabskiemu podziękował za pomoc w zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie boiska; Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi za wsparcie finansowe w ramach Wojewódzkiego Programu Poprawy Bazy Sportowej na budowę hali sportowej w Oksie, za ufundowanie dla Gimnazjum Publicznego tablicy interaktywnej oraz w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Węgleszynie,  za wsparcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Węgleszynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, za zakwalifikowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu  pn. Dworskie przedszkola na działalność trzech oddziałów przedszkolnych, za ujęcie  gminy Oksa w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich na Program Integracji Społecznej z którego Placówki Oświatowe wykorzystały pokaźną kwotę; Pani  Kurator Małgorzacie Muzoł za nieocenioną pomoc i wsparcie  w funkcjonowaniu oświaty, szczególnie wtedy gdy, samorząd gminny podejmował tak niepopularne decyzje w kwestii ograniczenia ilości placówek oświatowych działających na terenie gminy, za przyznanie nowego autobusu typu Gimbus; Panu Staroście Jędrzejowskiemu Edmundowi Kaczmarkowi i Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu Stanisławowi Grzybowi  za owocną współpracę na linii samorząd gminny i powiatowy; Wykonawcom budowy boiska -Konsorcjum firm PHU Spurek Sp. z o.o Kielce jako liderowi  oraz konsorcjantowi ATA ALL TRADING AGENCY sp. z o.o.  z Pszczyny; Panu inspektorowi nadzoru  Włodzimierzowi Rakowi oraz Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu inspektorowi ds. inwestycji w Urzędzie Gminy; Koleżance Annie Małek Skarbnik Gminy za sferę finansową tej inwestycji; Panu Przewodniczącemu i całej Radzie Gminy za zaakceptowanie wniosku budowy boiska i całościową modelową współpracę; Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu  za  osiągnięte sukcesy dydaktyczne w jakże trudnej pracy pedagogicznej.
Szkoła w Oksie ma już pełne wysokiej klasy zaplecze sportowe. Dwa lata temu odbyło się tu otwarcie hali sportowej, teraz doszedł kompleks boisk. To nie koniec inwestycji w Gminie Oksa, na najbliższe lata przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Węgleszynie, budowę parkingów w m. Węgleszyn, budowę kotłowni przy Gimnazjum w Oksie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowanie dokumentacji na dalsze wodociągowanie wraz z budową wodociągu, opracowanie dokumentacji wraz z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, budowę chodnika w m. Błogoszów i Węgleszyn, modernizacja dróg.