KV logo

30960515 stycznia 2010 r. w Hotelu Gromada 'Dom Chłopa' w Warszawie odbyło się Noworoczne spotkanie członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej i przyjaciół Kielczan warszawskich, połączone z  promocją województwa świętokrzyskiego.           

          Tegoroczne spotkanie związane było z promocją Powiatu Jędrzejowskiego. W  związku z tym gospodarzami  imprezy byli Prezes Zarządu WKPZK mgr inż. Stanisław Bartos oraz Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek Powiat Jędrzejowski reprezentowany był przez grono samorządowców z burmistrzami i wójtami na czele, przedstawicieli biznesu, działaczy społecznych i grupy artystyczne.  

          Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej skupia ponad 400- stu członków  pochodzących z Kielecczyzny , którzy swoja drogę życiową i zawodową związali z Warszawą.

          Członkowie WKPZK pełnia szereg odpowiedzialnych funkcji w działalności państwowej, samorządowej, kulturalnej i oświatowej w skali kraju. Stowarzyszenie utrzymuje bieżące kontakty z władzami województwa świętokrzyskiego i udziela w różnej formie pomocy przy rozwiązywaniu szeregu problemów dla regionu.