KV logo

ocz_delfinW maju zeszłego roku Gmina Oksa złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym i 29.12.2009 roku została podpisana umowa przyznająca wsparcie.

Gmina Oksa ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie przydomowych oczyszczalni, w wyniku którego spośród pięciu startujących firm najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „EKO-POL” z Szewni Dolnej na kwotę 499 713,35 zł brutto.

W dniu 11.05.2010. po ponad rocznych perturbacjach Gmina Oksa podpisała umowę na wykonanie na terenie gminy 417 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt wybudowania jednej sztuki oczyszczalni wyniesie 12 000,00 zł z czego 75% netto dofinansuje ŚBRR, 15% pokryją mieszkańcy a reszta zostanie sfinansowana przez Gminę.

Zaprojektowane oczyszczalnie są oczyszczalniami biologiczno – mechanicznymi, czyli z napowietrzaniem bez potrzeby stosowania biopreparatów uzdatniających. Firma EKO-POL zaproponowała oczyszczalnie kieleckiej firmy Delfin – Delfin Pro, które spełniają wymogi specyfikacji. Każda oczyszczalnia wyposażona zostanie w studnię chłonną montowaną równo z poziomem gruntu lub w nasypie zależnie od warunków glebowych. Studnie te pozwalają na zaoszczędzenie powierzchni działki w porównaniu z rozwiązaniem w postaci rur drenażowych.

Inwestycja ma zostać zakończona do dnia 31.07.2010.