KV logo

image002W okresie od 1 września do 31 października na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00

PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym:

 • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
 • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej
  i wytyczenie jej nowych ram,
 • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
 • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej
  i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Powszechnym Spisem Rolnym zostaną objęte gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

PSR 2010 przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem nowych narzędzi oraz metod zbierania danych:

 • pobranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej) oraz pozaadministracyjnych (podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz  dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych).
 • samospis internetowy - metoda CAII (od 1 września do 17 października) polegający na sprawdzeniu tj., potwierdzeniu lub korekcie danych uzyskanych
  ze źródeł administracyjnych oraz uzupełnieniu brakujących informacji,
 • wywiad telefoniczny – metoda CATI ( od 8 września do 31 października) prowadzony przez ankietera statystycznego, wspomagany programem komputerowym,
 • wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego – metoda CAPI ( od 8 września
  do 31 października) u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na formularzu elektronicznym przy użyciu urządzenia typu hand-held.

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny).

image001Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl.