KV logo

PPWOW20logoGmina Oksa w dniu 30.01.2008 roku podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Województwem Świętokrzyskim.

W ramach tego programu od 2008 roku organizowane były przedsięwzięcia mające na celu wzrost aktywności mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy związane z powołaniem do istnienia świetlic dla dzieci i młodzieży, które służą także dorosłym jak i osobom starszym.

W pierwszym roku powstała świetlica w Błogoszowie prowadzona pod egidą OSP Błogoszów. Głównym liderem w tej miejscowości i człowiekiem dzięki któremu powstała w/w świetlica jest  sołtys Błogoszowa a jednocześnie Prezes OSP Błogoszów  Pan Bogusław Warzyński, który mimo wielu zajęć stara się integrować i  aktywizować mieszkańców swojej miejscowości. Świetlica mieści się w budynku po szkole podstawowej, który w miarę możliwości został wyremontowany. Aby zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez przemiłą panią opiekunkę zostało zakupione też wyposażenie. Łącznie na projekt stworzenia i prowadzenia świetlicy w Błogoszowie  przeznaczono w 2008 roku 13 204 zł w 2009 roku 20 800 zł  a w 2010 roku  kwota 14 178 zł

W roku 2009 dzięki inicjatywie aktywnych dziewczyn z Zakrzowa udało się uruchomić świetlicę w tej miejscowości. Dzięki tej inicjatywie odbyło się kilka ciekawych wycieczek, spotkań ogniskowych, dzieci miały możliwość zajmującego spędzenia letnich popołudni i wieczorów. Organizatorki zadbały, żeby atrakcje skierowane  były do różnych grup wiekowych. Jedynym problemem z jakim się zmagają okazuje się brak lokalu o odpowiednich standardach (brakuje ubikacji i centralnego ogrzewania), nie jest to jednak jak się okazuje bariera nie do pokonania ponieważ świetlica działała nawet zimą. Projekt kosztował w 2009 roku 20 400 zł natomiast w 2010 roku 15 264zł.

W 2010 roku dzięki paniom z miejscowości Rembiechowa powstała trzecia już w naszej gminie świetlica wiejska finansowana ze środków PPWOW skupiająca grono dzieci i młodzieży. Świetlica powstała w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej i cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem. Środki na uruchomienie tej świetlicy zostały otrzymane na podstawie umowy – aneksu zawartego w dniu 05.07.2010 roku. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zorganizowane wycieczki dla dzieci oraz dla dorosłych, udało się również zakupić część wyposażenia dla potrzeb świetlicy  Cały projekt świetlicy wynióśł 15 264zł.

Bardzo aktywną grupą okazali się też emeryci, którzy na zaproszenie do uczestnictwa w konkursie na zorganizowanie ciekawych spotkań dla starszego pokolenia odpowiedzieli bez ociągania. W ciągu 3 lat zorganizowali cztery wycieczki i mnóstwo spotkań integrujących.
Spotkania te przyciągały rzesze osób starszych, które na nowo odkryły radość ze spotkań z ludźmi i teraz nie wyobrażają sobie braku tego typu spotkań. Projekt kosztował w 2008 roku 4 000 zł , w 2009 roku 7 880 zł a w 2010 roku 13 884 zł.
Dla najmłodszych dzieci tzn. przedszkolaków stworzony został osobny projekt a dokładniej 4 projekty dzięki którym w miejscowościach Węgleszyn, Lipno i Kanice powstały punkty przedszkolne (dziś działają z pieniędzy PO KL 9.1.1) w przedszkolu samorządowym w Oksie zorganizowano dodatkowe zajęcia dla maluchów. Ogółem na projekty wydano w 2008 roku 20 000 zł a w 2009 roku 55 542 zł.
W szkołach  organizowano zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania młodzieży zarówno te sportowe jak i naukowe. W 2008 roku wydatkowano na te projekty 34 000 zł, w 2009 roku 17 000 zł.
W roku 2009 zorganizowany też został aerobik dla dorosłych, który cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem, koszt tej usługi to 6640 zł.
Dnia 28 października zostało zorganizowane  spotkanie podsumowujące Program Integracji Społecznej. Przedstawiciele z naszej gminy wzięli udział w tym uroczystym spotkaniu. Na Zamku  Kazimierzowskim w Sandomierzu uczestniczyła również nasza Regionalna Konsultantka Pani Małgorzata Rudnicka, której dziękujemy za wsparcie i pomoc przy wdrażaniu i realizacji programu PPWOW w naszej Gmnie Oksa.
W najbliższym czasie  liderzy dokonają analizy czy i w jakim zakresie  zaszły w  naszej gminie zmiany pod wpływem realizacji programu.
Mimo przejściowych trudności finansowych w programie zarówno beneficjenci, usługodawcy jak i władze gminy są zadowoleni z efektów jakie pozostawił za sobą program.