KV logo

Czwartą kadencję czas zacząć. Dnia 2 grudnia 2010 roku w sali Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie odbyła się pierwsza sesja nowej rady gminy Oksa. Pan Józef Błoński - przewodniczący rady gminy trzeciej kadencji przekazał prowadzenie obrad najstarszej radnej, Pani Mieczysławie Bielas. Następnie radni złożyli przysięgę, po czym wybrali przewodniczącego rady na czwartą kadencję. Przewodniczącym rady gminy został Pan Zbigniew Bełtowski, natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Zbigniew Pilniak. Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna Ulżyk miała zaszczyt wręczać zaświadczenia dla nowych radnych, które upoważniają do zarządzania Gminą przez kolejne 4 lata. Życzenia Pani Przewodniczącej były bardzo wzniosłe i uroczyste „ Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie, ponieważ nie ma rzeczy której nie można zdobyć wytrwałą pracą i pilnym staraniem – życzę Wam więc tej wiary i wytrwałości aby praca społeczna którą podejmujecie przynosiła Wam na co dzień zadowolenie i satysfakcję. Pamiętajcie że pracując dla innych pracujesz dla siebie...”
Na tym zakończyła się pierwsza sesja nowej rady powiatu.