KV logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie od stycznia do września realizuje projekt  systemowy  pt  ,, Sposób na lepsze jutro''.  Jest   to Poddziałanie 7.1.1- Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do 8 osób ( 4 kobiet, 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
Cztery kobiety będą realizowały  kurs ,,Stylizacja i zdobnictwo paznokci'',  troje mężczyzn będzie brało udział w szkoleniu ,,Operator wózków jezdniowych'', natomiast   jeden  mężczyzna   podejmie  szkolenie  z  zakresu  ,,Spawacz  metodami: 141 TIG oraz 135 MAG. Szkolenia odbywać się będą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz w Ośrodku Szkolenia Wielozawodowego.  Osoby  biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.
Ogólny koszt projektu to 98 701,00zł.
Baner_logoUE-mini
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie od stycznia do września realizuje projekt  systemowy  pt  ,, Sposób na lepsze jutro''.  Jest   to Poddziałanie 7.1.1- Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do 8 osób ( 4 kobiet, 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.
Cztery kobiety będą realizowały  kurs ,,Stylizacja i zdobnictwo paznokci'',  troje mężczyzn będzie brało udział w szkoleniu ,,Operator wózków jezdniowych'', natomiast   jeden  mężczyzna   podejmie  szkolenie  z  zakresu  ,,Spawacz  metodami: 141 TIG oraz 135 MAG. Szkolenia odbywać się będą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego oraz w Ośrodku Szkolenia Wielozawodowego.  Osoby  biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.
Ogólny koszt projektu to 98 701,00zł.