KV logo

Od 13 marca do 31 marca 2011 roku w Gminie Oksa odbyły się zebrania wiejskie poświęcone wyborom sołtysa oraz rady sołeckiej. Zebrania odbywały się we wszystkich 16 sołectwach. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Oksa Pan Tadeusz Soboń a także Sekretarz Gminy Pani Jolanta Wróbel, Na spotkaniu obecni byli także: radny poszczególnych wsi oraz sołtys, który składał sprawozdanie z działalności w okresie ostatniej kadencji. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Błogoszów – Warzyński Bogusław

Pawęzów – Krzysztof kot

Lipno – Łaskawski Mirosław

Zalesie – Malinowski Jacek

Zakrzów – Banaś Andrzej

Węgleszyn Dębina – Sierda Józef

Węgleszyn Wieś – Bodzioch Barbara

Węgleszyn Ogrody – Bodzioch Halina

Rembiechowa - Świerczyński Andrzej

Nowe Kanice – Madej Józef

Stare Kanice – Łukasik Bolesław

Tyniec Kolonia – Sadowski Krzysztof

Tyniec Wieś - Laprus Halina