KV logo

medal_Oksa2 kwietnia społeczność Gminy Oksy świętowała XX-lecie reaktywacji gminy. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji gminy i jej mieszkańców w kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja.

        

         Dalszy ciąg imprezy odbył się w Zespole Placówek Oswiatowych, gdzie radni i sołtysi wszystkich kadencji, zasłużeni mieszkańcy gminy i zaprzyjaźnieni samorządowcy otrzymali okolicznościowe medale i grafertony.

       Pan Wójt Tadeusz Soboń, przypomniał historię starań mieszkańców o reaktywację gminy, które datowane są już od 23 września 1981 roku. Do inicjatorów społecznego niezadowolenia z faktu likwidacji siedziby Gminy Oksa należeli śp. Edward Świercz, Władysław Jaskólski, Tomasz Kocełak i żyjący Marian Gumul. Zabiegi te uaktywniły się szczególnie wtedy, gdy radną do ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej dla połączonych gmin została wybrana Pani Stanisława Adamczyk a Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej był lekarz weterynarii Stanisław Śiśkiewicz. Zaowocowało to podjęciem przez WRN uchwały o rozłączeniu Gmin.

       Wspomniane osoby oraz Pani Regina Malinowska, Panowie Wincenty Kowalski, śp. Ciesek Jan i Pan Tadeusz Soboń wielokrotnie osobiście przedkładali postulaty społeczności lokalnej w Ministerstwie Administracji w Warszawie. Kulminacja owocnych starań nastąpiła w 1990 roku- w roku reformy samorządowej. 22 grudnia Rząd podjął uchwałę o reaktywowaniu Gminy Oksa. Rozporządzenie weszło w życie 2 kwietnia 1991 roku. Podwaliny pod reaktywowanie Gminy wnieśli ówczesny wojewoda kielecki dr Józef Płoskonka oraz senator Jerzy Stępień. Gdyby nie determinacja tych zacnych osób i Pana Wincentego Kowalskiego – Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność nie obchodzilibyśmy tak podniosłej uroczystości. Z dniem 2 kwietnia Urząd zaczął funkcjonowanie w budynkach po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, której Prezesem na ówczesne czasy była Pani Grażyna Tkaczewska. Jej przychylność doprowadziło do przekazania pomieszczeń biurowych, które przeznaczono na Urząd Gminy. Pełnomocnikiem została powołana Pani Monika Śnioch, która z pracownikami Cichoń Danutą, Zaczkowską Krystyną, Ulżyk Anną, Soboń Danutą, Lnianym Bogusławem kładli podwaliny pracy urzędniczej. Nieoceniona pomoc w uruchomieniu działalności Urzędu Gminy wnieśli Panowie Trzcina Wojciech jako pierwszy Kierownik Urzędu Rejonowego w Jędrzejowie, Baran Wojciech jako późniejszy Kierownik i jego Zastępca Cygan Andrzej. Pierwsza Sesja Rady Gminy w Oksie odbyła się 20 maja 1991 roku. Wójtem Gminy wybrany został Zdzisław Adamczyk, który przez 15 lat był włodarzem naszej gminy.

        Pan Wójt w swoim przemówieniu dziękował wszystkim przybyłym gościom za wsparcie oraz za współpracę. Swoją obecnością zaszczycił Pan Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Pan Janusz Grabek v-ce starosta, Pani Ewa Kubas -Samosiuk – Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Małgorzata Muzoł - świętokrzyski Kurator Oświaty, Poseł Mirosław Pawlak, i wiele innych zacnych gości. Całą uroczystość uświetnił oprawą muzyczną zespół STRAUSS ENSEMBLE.