KV logo

mini95osp24 lipca br. odbyła się w Oksie podniosła uroczystość 95-lecia OSP. W trakcie Mszy Świętej w miejscowym kościele koncelebrowanej przez: powiatowego kapelana strażaków ks.kan. Kazimierza Wierkowicza, gminnego kapelana a zarazem proboszcza oksyńskiej parafii ks.kan. Tadeusza Marczewskiego i ks. Łukasza Zygmunta członka OSP w Oksie pracującego w Kielcach - poświęcono nowy sztandar strażacki.

Po mszy kolumna sztandarów strażackich i pluton strażaków prowadzony przez  strażacka orkiestrę z Sędziszowa pod batutą druha kapelmistrza Roberta Pełkę udała się na plac strażacki. Tu nastąpiło oficjalne, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, otwarcie jubileuszowej uroczystości. Meldunek od dowódcy uroczystości - naczelnika OSP w Oksie przyjął Poseł na Sejm RP, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezes ZOW w Kielcach druh Mirosław Pawlak. Przy dźwiękach hymnu narodowego w wykonaniu orkiestry poczet flagowy:     dh Michał Pędziwilk, dh Wiesław Obertyn (chorąży), dh Łukasz Soboń dokonał wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Spiker uroczystości dh Sebastian Knap (sekretarz Zarządu OSP) poprosił Prezesa dh Kazimierza Wrońskiego o powitanie i otwarcie uroczystości. Druh Prezes serdecznie powitał mieszkańców Oksy i okolic, poczty sztandarowe: Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, poczty OSP z terenu Gminy Oksa a także poczty z Jędrzejowa, Włoszczowy, Wodzisławia i Kossowa.

Oficjalnymi Gośćmi uroczystości oprócz Posła Mirosława Pawlaka byli: wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP druh Marian Tworek, członek Prezydium ZOW ZOSP RP druh Tadeusz Nowakowski, przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.kpt. Sławomir Karwat, Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słupi Jędrzejowskiej druh Janusz Grabek, Kapelan powiatowy strażaków ks.kan. Kazimierz Wierkowicz, kapelan gminny ks.kan. Tadeusz Marczewski, ks. Łukasz Zygmunt - członek OSP w Oksie, Prezes ZOP w Jędrzejowie druh Krzysztof Nowak, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie st.bryg. Tomasz Witecki, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jędrzejowie druh Bogdan Witek, Przewodniczący Rady Gminy Oksa Pan Zbigniew Bełtowski, Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Tadeusz Soboń, wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego: druh Jan Kozub, druh Jan-Andrzej Zapart, Komendant Gminny druh Andrzej Włodarczyk, Honorowy Komendant Gminny druh Bolesław Rzepiński, prezesi i naczelnicy OSP, honorowi członkowie OSP w Oksie a wśród nich Prezes Honorowy druh Zdzisław Adamczyk, sołtys Oksy i członkini OSP druhna Ewelina Nowak-Trela.

Przedstawiając w ogromnym skrócie, wymuszonym przez padający deszcz, historię OSP w Oksie oraz najważniejsze fakty podał  Prezes OSP dh Kazimierz Wroński.

Straż założono 16 lipca 1916r. na początku lat 30-tych XX wieku. Z udziałem strażaków wybudowano Dom Ludowy przekazany OSP, zakupiono sikawkę ręczną, beczkowozy, bosaki, mundury, hełmy. W czasie II w. św. strażacy pełnili dyżury p-pożarowe w remizie i w r. 1942 na polecenie władz niemieckich przetransportowali z Rynku na plac strażacki zabytkową figurę św. Floriana z r. 1787. W r. 1948 OSP otrzymała angielską motopompę, którą przed remizą poświęcił ówczesny proboszcz parafii Oksa ksiądz Stefan Marzec. W budynku remizy założono instalację elektryczną, plac ogrodzono drewnianym płotem. W r. 1958 założono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, którą przez kilka lat dowodził druh Zdzisław Adamczyk. Ta drużyna była kontynuacją działalności przedwojennej drużyny samarytańskiej dziewcząt dowodzonej przez druhnę Jadwigę Jadownicką i Annę Niechciał. Od 1997 OSP działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Posiada aktualnie średni samochód pożarniczy i wystarczającą ilość sprzętu do prowadzenia  akcji gaśniczych i ratowniczych. W ramach OSP działa Jednostka Operacyjno-Techniczna pod dowództwem naczelnika. Członkowie J.O-T posiadają przeszkolenie, ubezpieczenie i badania lekarskie. MDP liczy aktualnie 15-tu młodych druhów. OSP korzysta z życzliwej opieki i pomocy Wójta Gminy druha Tadeusza Sobonia.

Od roku 2008 w budynku remizy działa Komputerowe Centrum Edukacyjne, zajęcia prowadzi członek Zarządu OSP druh Sebastian Knap. Budynek remizy, ogrzewany zimą, służy na zebrania mieszkańcom Oksy, dzieciom z Przedszkola i osobom z miejscowego Koła Związku Emerytów i Rencistów. W trakcie wystąpienia druha Prezesa, uczczono pamięć zmarłych druhów.

Po zakończeniu odczytania rysu historycznego OSP orkiestra odegrała "Rotę" a uczestnicy uroczystości nie kryli wzruszenia.

Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru - Edmund Kaczmarek przedstawił rolę sztandaru w życiu społeczności, w tym w działalności OSP. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru w asyście Druhen: Anny Pędziwilk i Eweliny Nowak-Treli odczytał Akt Fundacji Sztandaru i po odczytaniu przez druha Zdzisława Adamczyka stary sztandar pożegnali: Mieczysław Niechciał, Zdzisław Adamczyk, Kazimierz Wroński. Aktu Nadania Sztandaru przez Prezydium ZOW ZOSP RP w Kielcach przekazał sztandar Prezesowi Mirosławowi Pawlakowi, który po serdecznych gratulacyjnych słowach wręczył sztandar Prezesowi Kazimierzowi Wrońskiemu. Prezes OSP przyjął sztandar i ze wzruszeniem zapewnił, że honoru sztandaru nie splamimy. Poczet sztandarowy w składzie: dh Paweł Cichoń, dh Dawid Kuta, dh Karol Wojdała po odprowadzeniu starego sztandaru (z r. 1977) przyjął nowy sztandar i dokonał jego prezentacji przy dźwiękach marszu.

Spiker odczytał wykaz odznaczonych medalami i odznakami strażackimi.

Z okazji pięknego jubileuszu 95-lecia OSP w Oksie odznaczeni zostali:

  • Złotym Znakiem Związku OSP RP (najwyższe odznaczenie ochotniczego strażactwa )

druh Tadeusz Soboń s. Józefa

  • Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza

druh Jan Kowalski

  • Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" (ponownie) zostali odznaczeni:

druh Ryszard Adamczyk s. Stanisława

druh Stanisław Barczyński s. Franciszka

druh Antoni Jaskólski s. Jana

druh Marian Kaczmarczyk s. Henryka

druh Henryk Koźmiński s. Józefa

druh Piotr Kwaterski s. Eugeniusza

druh Mieczysław Niechciał s. Józefa

druh Antoni Obertyn s. Jana

  • Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa":

druh ks. Tadeusz Marczewski s. Józefa

  • Srebrnym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"

druh Paweł Ćwiek s. Zdzisława

  • Brązowym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"

druhna Ewelina Nowak-Trela

druh Dawida Kuta s. Mariusza

druh Michał Pędziwilk s. Stanisława

druh Łukasz Soboń s. Tadeusza

druh Marek Ulatowski s. Tadeusza

  • Odznaką "Strażak Wzorowy":

druh Krzysztof Kolekta s. Andrzeja

druh Hubert Wojciechowski s. Stanisława

druh Karol Wojdała s. Jacka

Przedstawiciele władz samorządowych i strażackich przekazali dla OSP na ręce Prezesa serdeczne gratulacje, puchary, listy gratulacyjne i prezenty. Uroczystość zakończono defilada, koncertem orkiestry i kapeli ludowej oraz zabawą taneczną.

Prezes OSP Oksa dh Kazimierz Wroński