KV logo

arimr logoNa stronie www.gov.pl opublikowane zostały załączniki do wniosku oraz załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach  Działania 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska   w gospodarstwach rolnych

Link do ww. załączników: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

Nabór 2022: 17 październik- 15 listopad