KV logo

BANER NPRCz

IMG20221114104736

            W ramach wyżej wymienionego programu w celu zainteresowania dostępną literaturą dziecięcą zostały zorganizowane wystawy nowych książek. Wśród nich należy wymienić: ciekawe i kolorowe bajki, książeczki terapeutyczne oraz przygodowe. Dla najmłodszych książeczki sensoryczne oraz ciekawa i lubiana seria „Kicia Kocia”.

           Każda z grup przedszkolnych miała możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi, które zostały wyeksponowane w sali zajęć w widocznym miejscu tak, aby były one dostrzegalne przez dzieci.

            Z nowymi pozycjami książkowymi zostali zapoznani rodzice podczas zebrania w przedszkolu, na którym nauczycielki promowały wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci oraz zachęcały do codziennego czytania dzieciom w domu. Na zebraniu nauczycielki zapraszały też rodziców do przedszkola w celu przeczytania dzieciom bajek, zgłosiło się wiele chętnych mam.

           Do czytania bajek dzieciom przedszkole odwiedzili także zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Oksa oraz przedstawicielki „Koła Gospodyń Wiejskich”, które zaprezentowały swoje galowe stroje. Chęć przeczytania bajek zadeklarowali jeszcze Radni.

           W związku z realizacją programu zrealizowano zaplanowany konkurs plastyczny pod tytułem: „Moja ulubiona bajka”. Napłynęło bardzo dużo prac, wszystkie były ciekawe, różniły się oryginalnością i jakością wykonania. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Zorganizowano wystawę prac konkursowych w Przedszkolu, a następnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oksie.

           Dnia 25 listopada br. obchodzono w przedszkolu uroczystość z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. Spotkanie to miało na celu promowanie opowiadań o Kubusiu Puchatku, stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą, integrowanie społeczności przedszkolnej, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania książek, zabawek oraz cudzej pracy, uczenie zdrowej rywalizacji (udział w konkursach).

          W celu utrwalenia wiadomości na temat treści bajek oraz poznania innych form pracy z książką gościliśmy w przedszkolu aktorów teatru objazdowego, którzy przedstawili bajkę pt.: „Brzydkie kaczątko”. Wydarzenie to było inspiracją do przygotowania zaplanowanego przedstawienia teatralnego opowiadającego o historii i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. Swoje umiejętności teatralne dzieci zaprezentowały podczas Wigilii w przedszkolu.

           Wszystkie zaplanowane działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa u dzieci będą kontynuowane w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023.

           Nadmieniamy, że wszystkie podejmowane przez nas działania były możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Oksa dotacji w kwocie 2 500,00 zł (całość zadania 3 125,00 zł) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Kierunek interwencji: 3.1.„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”). Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

                                                                                                        Dyrektor i pracownicy Przedszkola