KV logo

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Urząd Gminy w Oksie informuje, że od dnia 19.07.2023 roku rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy na terenie gminy Oksa.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników S WATER Sp. z o.o. oraz AQUA Partner od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 18:00.

Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Oksa .

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem telefonu
41 38 080 47 w godzinach od 7:15 do 15:15

 Wójt Gminy Oksa