KV logo

boiska_wielo_mini Gmina Oksa 10 grudnia 2010 roku złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Węgleszyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. 08 lipca 2010 roku została podpisana umowa przyznająca wsparcie. Gmina Oksa ogłosiła przetarg nieograniczony na wybudowanie boiska, w wyniku którego spośród siedmiu startujących firm najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET ul. Dojazdowa 7,       43-100 Tychy na kwotę 371 786,46 zł brutto. W dniu 24 sierpnia 2010 roku. została podpisana umowa z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia była budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Węgleszyn położonego na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej  w Węgleszynie  przeznaczonego do zajęć dydaktycznych, wypoczynku i rekreacji czynnej. W skład, którego wchodzą: boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, ogrodzenie wewnętrzne boiska oraz ogrodzenie zewnętrzne. Boisko to posiada nowoczesną nawierzchnię poliuretanową, elastyczną o pełnowymiarowych wymiarach. Inwestycja ta sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów społecznych, zaspokoi potrzeby edukacji młodzieży, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miejsca dla turystów.