KV logo

Baner_logoUE-mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie informuje, że realizuje projekt systemowy na 2012r. pt ,,Sposób na lepsze jutro'', Poddziałanie 7.1.1,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej''.

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowej. Projekt skierowany jest do 8 osób( 4 kobiety, 4 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej.

W ramach aktywnej integracji beneficjenci ostateczni skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.