KV logo

ekologia-small        We współczesnym  czasie bardzo dużo mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia. Naszym moralnym obowiązkiem jest pozostawienie następnym pokoleniom Ziemi nadającej się do życia. Mamy także obowiązek nauczyć dzieci i młodzież ,,życia w zgodzie z przyrodą".

 

      Trudno jest zmienić poglądy dorosłych, styl życia,czy sposób postępowania w stosunku do natury. Dlatego wszelkie nadzieje powinniśmy pokładać w młodym pokoleniu, a szczególnie w dzieciach, które posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie z naturą.
     Sebastian Stec powiedział ,,Dzieci są kwiatami, które oświecamy ,ale to one same rozkwitają pełnią swojej wolności i piękna". Jest to prawda bo dzieci stać na więcej niż dorosłych, są bardziej naturalne , rzetelne, opiekuńcze. Edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo na pewno w przyszłości przyniesie efekty. Zdobyta wiedza pozwoli zachować równowagę i piękno w tym fascynującym, tajemniczym świecie - naszym wspólnym domu.


     Dzieci z Punktu Przedszkolnego i oddziału zerowego w Lipnie przygotowują się intelektualnie i emocjonalnie do współistnienia z przyrodą. Podejmują różne działania związane z rozwijaniem wrażliwości ekologicznej. 
     Z okazji Światowego Dnia Ziemi nauczycielki Izabela Łaskawska i Beata Tatar z Lipna zorganizowały międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny pt. ,, Z ekologią na ty...", który miał na celu szerzenie wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym i wspólpracę z innymi placówkami przedszkolnymi jak również wykorzystanie wiedzy ekologicznej dzieci podczas licznych zadań  i konkurencji.
     W konkursie uczestniczyły dzieci z oddziałów zerowych i przedszkoli z terenu gminy Oksa, pani dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oksie Maria Supernat, nauczyciele, pracownik Urzędu Gminy Oksa pani Anna Świercz i  rodzice.
     Na powitanie gości dzieci z Lipna przebrane za leśne zwierzątka i ekoludki zaprezentowały występ słowno-muzyczny pt. ,, Kochaj przyrodę''. Następnie sześć drużyn przystąpiło do konkursu. Dzieci rozpoznawały po smaku owoce i warzywa, głosy ptaków i zwierząt, segregowały śmieci do odpowiednich pojemnikow. Rozpoznawały także kwiaty chronione, wypowiadały się na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku. Pytania konkursowe dotyczyły również właściwego zachowania dzieci na łące, w lesie,  nad wodą ,w czasie burzy, oszczędzania wody oraz wykorzystywania opakowań ekologicznych. Po zakończeniu konkursu wszystkie maluchy złożyły ślubowanie ,,małego ekologa''.
    Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą ekologiczną, odwagą, życzliwością. Nagrodzone został pięknymi książkami o tematyce przyrodniczej.
     Ta wspaniała zabawa z ekologią zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Rodzice przygotowali bardzo smaczny tort, ciasto.soczki dla wszystkich uczestników.