KV logo

logoOSPmini24 czerwca br. odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru dla OSP Kanice. Uroczystość rozpoczęła się polową mszą świętą w intencji zmarłych i żyjących członków OSP Kanice którą koncelebrowali ks. Andrzej Żuber – Proboszcz Parafii Węgleszyn i ks. kanonik Tadeusz Marczewski – Kapelan Gminny.

Swoją obecnością zaszczycili :

Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP

Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski

st. bryg. Stanisław Woś – Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta PSP

st. bryg. Tomasz Witecki – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

podinsp. Piotr Wrześniewski – Z-ca Komendanta Policji w Jędrzejowie

dh Kazimierz Wroński – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej

dh Ireneusz Żak – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dh Bolesław Rzepiński – Honorowy Komendant Gminny

dh Andrzej Włodarczyk – Komendant Gminny

dh Jan Andrzej Zapart - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

Zbigniew Bełtowski – Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Różański – radny Rady Gminy sołectwa Kanice Stare i Nowe

Tadeusz Soboń - Wójt Gminy

Jolanta Wróbel – Sekretarz Gminy

Anna Małek – Skarbnik Gminy

Maria Supernat – Dyrektor ZPO w Oksie

Barbara Wicher – Dyrektor SP Węgleszyn

Delegacje wraz z pocztami sztandarowymi Jednostek OSP z terenu Gminy oraz delegacja OSP Złotniki

mieszkańcy sołectw Starych i Nowych Kanic

Uroczystość ta stała się okazją do uhonorowania druhów odznaczeniami strażackimi.

Najwyższymi korporacyjnymi medalami zostali odznaczeni :

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza - Jan Kozub i Czesław Andryszek

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa – Józef Madej

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa – Łysek Henryk

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa – Chwastek Tadeusz, Kot Piotr, Kot Rafał, Skowronek Paweł

Odznaką Strażak Wzorowy – Różański Mieczysław

Komitet Honorowy fundacji sztandaru w skład którego weszli – Józef Madej – sołtys sołectwa Nowe Kanice, Bolesław Łukasik- sołtys sołectwa Stare Kanice, Różańska Zdzisława – nauczyciel SP Węgleszyn przekazał sztandar Posłowi Mirosławowi Pawlakowi który do prezentacji odebrał Prezes Jan Kozub przekazując pocztowi sztandarowemu w składzie Ostrowski Piotr , Żubrowski Dariusz i Sadowski Krzysztof.

Uroczystość była przeprowadzona bardzo udanie według ceremoniału strażackiego, dzięki dh Kazimierzowi Wrońskiemu , który wcielił się w rolę konferansjera oraz dh Chwastkowi Tadeuszowi jako Dowódcy uroczystości.