dostawaWody

KOMUNIKAT NR 1

W związku ze stwierdzeniem złej jakości wody informujemy odbiorców wody z ujęcia wodociągu Lipno o czasowym braku przydatności wody do spożycia. Mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach: Popowice, Oksa, Zalesie, Lipno, Zakrzów, Rzeszówek, Pawęzów i Błogoszów. Do czasu wyjaśnienia sytuacji zaleca się nie używanie wody do celów spożywczych.

Woda z kranu nie może być:

- spożywana oraz wykorzystywana do przygotowania posiłków

- używana do mycia warzyw, owoców, naczyń, a także do prania

Woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet.

Za utrudnienia przepraszamy

Wójt Gminy Oksa

Tadeusz Soboń

Oksa, dnia 10.01.2024 rok

banerProjektGOPSFundacja RESTART wraz z Gminą Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt

 ,,WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA ‘’

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z Gminy Oksa w okresie od 01.01.2024 do 31.08.2025r.
w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 9 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 101osób (59K,42M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

zaproszenie Zakrzó page0001

ogloszenieDowody2023