Bieg rolnika minProgram VI Biegu Rolnika

1. Organizator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Urząd Gminy Miedzna Góra

Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk

2. Miejsce i termin

27.08.2023r., godz. 14.00

rajd szlakiem NSZStarosta Jędrzejowski Paweł Faryna serdecznie zaprasza do udziału w rajdzie. W wydarzeniu może wziąć udział każda chętna osoba, bez względu na wiek. 

Każda grupa cyklistów utworzona w poszczególnych powiatach: jędrzejowski, włoszczowski, konecki i kielecki, pojedzie wyznaczoną trasą, uwzględniając miejsca pamięci związane z Brygadą Świętokrzyską. Finał rajdu odbędzie się w Lasocinie na placu „Nad Stawkiem” w gminie Łopuszno, gdzie odbędzie się podsumowanie wydarzenia oraz główna uroczystość patriotyczna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: http://jedrzejow.pl/v-edycji-rajdu-rowerowego-szlakiem-brygady-swietokrzyskiej-nsz-12-sierpnia-sobota-2023-r/

20230730 205557 optimizedW niedzielę 30 lipca na stadionie sportowym w Oksie odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Urząd Gminy w Oksie. Mimo chwilami niesprzyjającym warunkom atmosferycznym przybyli liczni zainteresowani.

zwrotAkcyzy

Urząd Gminy w Oksie przypomina o zbliżającym się terminie naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Oksie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Urząd Gminy w Oksie informuje, że od dnia 19.07.2023 roku rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy na terenie gminy Oksa.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników S WATER Sp. z o.o. oraz AQUA Partner od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 18:00.

Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Oksa .

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem telefonu
41 38 080 47 w godzinach od 7:15 do 15:15

 Wójt Gminy Oksa