Sołtys Roku 2015 w Gminie Oksa

 

soltys2016

W obradach Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej w dniu 25 czerwca 2016 r w Wąchocku brało udział ponad 420 osób, w tym ponad 360 sołtysów, więcej niż w ubiegłym roku. Było dwoje posłów: Marzena Okła-Drewnowicz i Kazimierz Kotowski, wojewoda Agata Wojtyszek, marszałek województwa Adam Jarubas, liczni przedstawiciele władz powiatu kieleckiego, wielu wójtów i burmistrzów. Była czteroosobowa delegacja sołtysów z Zachodniej Ukrainy, z województwa wołyńskiego.

Nagrodzono 59 sołtysów. Sołtysem Roku 2015 w Gminie Oksa została Pani Barbara Bodzioch, sołtys Węgleszyna. Jest sołtysem tej wsi  drugą kadencję , członkini Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgleszynie.  Na Zjeździe została uhonorowana  nagrodą  i kwiatami przez Wójta Gminy Tadeusza Sobonia i  Z-ce  Przewodniczącego Rady Gminy Oksa Dariusza Łaskawskiego.