ROCZNICA KATYŃSKA - ZAPROSZENIE

matka boska katynskaWójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

mają zaszczyt zaprosić
na

uroczystość upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z Gminą Oksa, zamordowanych
w Katyniu, Charkowie, Twerze-Miednoje ,która odbędzie się 16 września 2016r.o godz.1200
w Oksie (przy Obelisku w parku).

Program uroczystości:

1.Modlitwa Anioł Pański
2.
Odegranie Hymnu Państwowego.
3.Apel Pamięci
4.Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.
5.Wystąpienia okolicznościowe.
6.Występ młodzieży z ZPO w Oksie ( budynek ZPO)