poznajPolskeLogoW dniu 4 października 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Oksa na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Termin realizacji ustalono w porozumieniu do dnia 15.12.2022 r. Dofinansowaniem w ramach przedsięwzięcia objęto trzy wycieczki szkolne, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych i zaakceptowane przez MEiN. Gmina Oksa otrzymała na ten cel środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 24 984,00 zł (stanowi to 80% całkowitych kosztów zadania) z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek poszczególnych szkół: Szkoła Podstawowa w Oksie – 14 984,00 zł (wycieczka trzydniowa), Szkoła Podstawowa w Węgleszynie – 10 000,00 zł (dwie wycieczki jednodniowe). Całkowity koszt zadania wynosi 31 230,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgleszynie w dniu 9 listopada 2022 r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, a w dniu 15 listopada br. zwiedzali Sandomierz i Ujazd. Szkoła Podstawowa w Oksie trzydniową wycieczkę do Warszawy zrealizowała w dniach do 02.11.2022 r. do 04.11.2022 r.

Wszystkie wycieczki szkolne zorganizowane zostały zgodnie z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerst

wa Edukacji i Nauki klikając w poniższy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Węgleszynie:

https://spwegleszyn.edupage.org/news/

Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Oksie:

https://spoksa.pl/index.php/272-3projekt-poznaj-polske-wycieczka-do-warszawy-x.php/272-3projekt-poznaj-polske-wycieczka-do-warszawy-

 BANERpoznajPolskę