ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW 2019

dzienStrazaka2019

W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie  i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

        Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie zasługujące na najwyższe uznanie.

        Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz udział w zachowaniu tradycji i rozwój lokalnych społeczności.

        Życzymy Wam, by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyliśmy z pomocą, by towarzyszyła nam życzliwość innych. By w tej służbie realizowały się ideały, marzenia, plany. By rodziny były spokojne o bezpieczne powroty z akcji.

        Niech święty Florian strzeże i wyjednuje wszelkie łaski potrzebne w strażackiej służbie.

kan. Tadeusz Marczewski...............Krzysztof Kolekta.................Tadusz Soboń
.......Kapelan Gminny..................Przewodniczacy Rady Gminy............Wójt Gminy