Wybory PE 2019

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. 754. z późn. zm.)

Wójt Gminy Oksa

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 6 maja 2019 roku do 18 maja 2019 rok w siedzibie Urzędu Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu w dniach poniedziałek od godz.800 do 1600 ,w dniach od wtorku do piątku w godz. od 715-1515

Wójt Gminy Oksa

/-Tadeusz Soboń/