OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

beczkowozWywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Oksa może być realizowany tylko przez przedsiębiorców, którzy spełnili określone prawem wymagania i uzyskali stosowne zezwolenie, tj.:

1. PHU „Mario” Jolanta Szymczyk-Smerkowska
Popowice 37, 28-363 Oksa
tel. 508-356-957, 507-564-896

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „POLTER -BIS” Teresa Bentkowska
ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
tel. (41) 386-25-00