HerbY osp Oksa

22 września br. przy pięknej pogodzie na boisku sportowym w Słupi Jędrzejowskiej rozegrane zostały X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Kobiecych Drużyn Pożarniczych i OSP.

Zakończyły się one ogromnym sukcesem dla startujących drużyn z naszej gminy. W kategorii MDP Dziewcząt I miejsce zajęły dziewczęta z Błogoszowa. Także najwyższe miejsce w swojej kategorii zajęły ich starsze koleżanki z Kobiecej Drużyny Pożarniczej z macierzystej Jednostki . Wśród MDP Chłopców ponownie tytuł mistrza powiatu obronili młodzi adepci pożarnictwa z Zakrzowa a zaszczytne II miejsce MDP Błogoszów.                                                              

Klasą w swoim wydaniu zakończyła się rywalizacja wśród drużyn OSP, gdzie druhowie z OSP Błogoszów z niespotykanym do tej pory w historii rozgrywania zawodów łącznym czasem 87,58 sek. obronili tytuł mistrza powiatu sprzed dwóch lat. III miejsce w tej kategorii zajęła OSP Oksa.

W imieniu samorządu gminnego, własnym pragniemy podziękować wszystkim reprezentującym naszą gminę za włożony trud w przygotowania oraz start w zawodach. Jest to wspaniała promocja naszego ochotniczego pożarnictwa.

dh Kolekta Krzysztof                                       dh Soboń Tadeusz

Komendant Gminny                                      Prezes ZOGm ZOSP RP