baner brodek

W październiku 2019 roku Gmina Oksa zakończyła realizację zadania pn. „Rewitalizacja stawu Brodek w m. Oksa” . Zadanie dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Inwestycja objęła zniwelowanie terenu wokół stawu, budowę parkingu, ścieżki edukacyjnej, przy której znajdują się ciekawe tablice informacyjne, wieczorem oświetlone przez lampy led zasilane solarnie, postawione zostały też kosze na odpady z możliwością ich segregacji.

Wykonany został mostek, dzięki czemu można obejść staw dookoła. Punktem centralnym jest altana z miejscem na grilla, gdzie użytkownicy stawu jak i potencjalni turyści będą mogli schronić się i grillować.

W pobliżu stawu zlokalizowano boisko do piłki plażowej na potrzeby budowy, którego wymieniono podłoże, wstawiono tartanowe krawężniki i słupki do siatki.

Na cel ten Gmina pozyskała kwotę 123 000,00 zł.