cyfrowy seniorGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie ogłasza nabór 18 uczestników do Projektu "CYFROWY SENIOR" - BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA! 

Celem projektu jest objęcie wsparciem 1620 osób i nabycie podstawowych
lub średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych przez min. 1377 osób (85%) powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych w 66 gminach województwa świętokrzyskiego, opartych
na relacyjnym modelu kompetencji cyfrowych, który łączy korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi aktywnościami i potrzebami indywidualnych osób.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów aktywizującymi metodami pracy,
w tym metodą projektową. Dodatkowym wsparciem wzmacniającym trwałość osiąganych efektów będą środowiskowe działania animacyjne prowadzone przez przeszkolonych w tym celu animatorów. Całość działań prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych realizowanych będzie w oparciu o taksonomię kompetencji cyfrowych.

Jak bezpiecznie poruszać się i komunikować przez internet, tworzyć i publikować treści cyfrowe oraz korzystać z urządzeń cyfrowych, o tym wszystkim będzie m. in. można się dowiedzieć podczas realizacji projektu „CYFROWY SENIOR”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Chorągiew Kielecka ZHP. 

Obecnie rozpoczęła się rekrutacja do projektu, gdzie w naszej gminie zostanie przeszkolonych 18 osób /3 grupy/ w formie 64 godzinnego kursu.

Organizator na szkoleniu zapewnia poczęstunek oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.

Efekty projektu będzie nabycie podstawowych lub średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych przez min. 1377 osób powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będą:

  • terminowe złożenie przez kandydat poprawnie wypełnionej deklaracji udziału w projekcie „Cyfrowy Senior” 
  • 65 lat,
  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Oksa.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie  ul. Włoszczowska 22 a,    28-363 Oksa, w celu uzupełnienia  deklaracji w terminie do 06.12.2019 r.

O pierwszeństwie udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Dodatkowe informacje pod numerem Tel. 41 380 80 95 

Informacje dot. szczegółów realizacji projektu w naszej gminie będą publikowane na stronie oksa.pl i gopsoksa.naszops.pl .

POBIERZ DEKLARACJĘ WSTEPNĄ >>>