received 225100922246386

Gdy przychodzi trudny czas, są ludzie, którzy pokazują, że można na nich polegać. Tak jest również sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w Gminie Oksa. Dzięki wielkim sercom Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z Gminy Oksa, seniorów z Klubu Senior+ w Błogoszowie oraz tych, którzy zgłaszali się indywidulnie zostało uszytych ponad2000 maseczek. Należy w tym miejscu docenić też Panią Helenę, która mając 90 lat dołączyła się do tak szlachetnej akcji.

Maseczki zostały przekazane wszystkim sołtysom celem rozprowadzenia wśród przekazania mieszkańców naszej gminy. Maseczki mogą być używane wielokrotnie, po wcześniejszej sterylizacji (np. wypraniu w odpowiedniej temperaturze i wyprasowaniu)

Wszystkie osoby biorące udział w akcji szycia maseczek robią to całkowicie charytatywnie, a osoby do których trafiają maseczki otrzymują je bezpłatnie.

Dotychczasowa pomoc i wsparcie wiele dla nas wszystkich znaczy w tak trudnym czasie. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo własnei naszych rodzin.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję szycia maseczek, gdyż takie niesienie pomocy nadaje głęboki sens pojęciu solidarności międzyludzkiej.

                                                                                  Wójt Gminy Oksa

                                                                                  Tadeusz Soboń