paletaMalarska

W czerwcu br. Urząd Gminy w Oksie zorganizował konkurs plastyczny pn. „Zabytki w mojej gminie”. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, napłynęło 35 prac, w tym 17 ze Szkoły w Oksie i 18 ze szkoły w Węgleszynie.
Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy i świadomości o zabytkach gminy Oksa, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie prace były na wysokim poziomie, wyłonienie zwycięzców było nie lada wyzwaniem, nie sposób było wyłonić jednego faworyta.

Komisja konkursowa nagrodziła:
W kategorii klas III-IV ex aequo:
I miejsce: Laskowska Maja - kl. IVb SP w Oksie i Ciesek Jakub – kl. IVa SP w Węgleszynie

II miejsce: Grzyb Katarzyna - kl. IVb - SP w Oksie i Frejowski Alan - kl. IVb SP w Węgleszynie

III miejsce: Stańczyk Angelika – kl. IVb SP w Węgleszynie, Tatar Natalia – kl. IVa SP w Oksie, Włodarczyk Julia - kl. IV SP w Oksie

W kategorii klas VI-VII ex aequo:
I miejsce: Naporowska Kamila – kl. VIIa SP w Oksie i Sobieraj Magda - kl. VIIa- SP w Węgleszynie

II miejsce: Bolechowska Maria – kl. VIb SP w Oksie, Szymański Marek – kl. VIa SP w Oksie, Odias Julia - kl. VIIb SP w Oksie

III miejsce: – Patrycja Sitek kl. VIIa SP w Oksie, Ciesek Wiktoria – kl. VIIb SP w Węgleszynie i Rak Julia – kl. VIIb SP w Węgleszynie